Cách tạo bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot

Khi độc giả đọc xong một bài viết trên trang web của bạn, bạn sẽ muốn giữ chân vị khách quý này để họ tiếp tục xem các thông tin khác thay vì nhìn thấy họ nhấn nút x trên tab trình duyệt. Cách thường thấy là thêm các trang liên quan trực tiếp đến nội dung mà khách vừa xem – đây là cách rất hiệu quả. Ngoài ra, tạo các liên kết ngẫu nhiên cũng là một phương pháp khá tốt mà tôi sẽ trình bày ngay dưới đây.

Với việc tạo các liên kết ngẫu nhiên, mỗi lần tải bài, sẽ có các bài viết không biết trước được thêm vào. Chính bạn cũng không biết ở lần xem tiếp theo sẽ có những bài nào. Dưới đây là đoạn code mà bạn cần thêm vào – con số 7 màu đỏ là số bài viết ngẫu nhiên bạn muốn tạo – thông thường con số này rơi vào khoảng từ 5 cho đến 10:

<ul id=’random-posts’>
<script type=’text/javaScript’>
var rdp_numposts=7;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_comment=’Comments’;
var rdp_disable=’Comments Disabled’;
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write(‘<script type=”text/javascript” src=”/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts”></script>’);function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i–}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type=’text/javaScript’>
function random_posts(json){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if(‘content’in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if(‘summary’in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet=””;}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,””);if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(” “);rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+”&#133;”;};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if(‘thr$total’in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+’ ‘+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel==’alternate’){var rdp_posturl=entry.link[j].href;}};document.write(‘<li>’);document.write(‘<div><a href=”‘+rdp_posturl+'” rel=”nofollow” title=”‘+rdp_snippet+'”>’+rdp_posttitle+'</a></div>’);document.write(‘<div style=”clear:both”></div></li>’)}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write(‘<script type=”text/javascript” src=”/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=’+rdp_current[i]+’&max-results=1&callback=random_posts”></script>’)};
</script>
</ul>
Bạn thêm những dòng code trên vào đâu?
 

Ở phần Bố Cục > bạn chọn thêm tiện ích > rồi chọn HTML/Javascript – để thêm chức năng bên thứ ba:

Thêm chức năng của bên thứ ba cho blogspot
Rồi paste những dòng code ở trên vào
Thêm code bài viết ngẫu nhiên vào phần nội dung rồi nhấn Lưu
Code mẫu được tham khảo từ trang: http://helplogger.blogspot.com

2 thoughts on “Cách tạo bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot”

  1. Mình đã thử thêm vào blog nhưng không được, nó chỉ hiện vài dòng code linh tinh trên màn hình thôi. Bạn kiểm tra lại thử xem nhé

    Reply
    • Vì mình chuyển sang WordPress đã lâu nên các thắc mắc về blogspot mình không còn hỗ trợ được nữa, mọng bạn thông cảm nhé.

      Reply

Leave a Comment