Cách đo tốc độ website

bởi Nguyễn Đức Anh
đo tốc độ trang

Hiệu suất, tốc độ trang trong thế giới thực có biên độ biến thiên cao tùy thuộc vào sự khác biệt giữa thiết bị của người dùng, trạng thái mạng kết nối và các yếu tố khác. Lấy ví dụ, nếu bạn tải trang sử dụng kết nối mạng cáp quang trong văn phòng của bạn sẽ khác với khi sử dụng kết nối WiFi tại quán cà phê, các trải nghiệm có thể rất khác nhau. Trên thị trường có nhiều công cụ có thể giúp bạn thu thập dữ liệu lab (môi trường thử nghiệm, mô phỏng giả lập) hoặc dữ liệu field (môi trường tự nhiên từ người dùng thực) để đánh giá hiệu suất trang.

Dữ liệu môi trường thử nghiệm & Dữ liệu môi trường tự nhiên

lab data và field data

Dữ liệu trong môi trường thử nghiệm là dữ liệu hiệu suất thu thập trong môi trường có kiểm soát (controlled environment) với thiết bị và cài đặt mạng đã được biết trước, trong khi Dữ liệu trong môi trường tự nhiên là dữ liệu hiệu suất thu thập từ các trang thực được tải thông qua trải nghiệm của người dùng trong thế giới thực. Mỗi cái có ưu và nhược điểm của riêng nó.

Dữ liệu môi trường thử nghiệm (Lab data) cung cấp các kết quả trong môi trường được mô phỏng tái tạo lại (reproducible) và dùng để gỡ lỗi (debugging), nhưng nó có thể không ghi nhận được các vấn đề thắt cổ chai (bottlenecks) trong thế giới thực và không thể tương quan với KPIs của trang trong thế giới thực. Với lab data, bạn cần hiểu các kiểu thiết bị và mạng kết nối của người dùng và mô phỏng một cách thích hợp các điều kiện đó khi bạn tiến hành kiểm tra hiệu suất. Cần ghi nhớ trong đầu rằng, ngay cả trong lãnh địa 4G, người dùng vẫn có thể trải nghiệm kết nối chậm hoặc gián đoạn khi ở trong thang máy, trong khi đi lại hoặc trong các môi trường tương tự.

Dữ liệu môi trường tự nhiên (Field data), còn được gọi là Real User Monitoring hay RUM (dữ liệu có được từ sự giám sát người dùng thực) ghi lại trải nghiệm của người dùng trong thế giới thực và cho phép có sự tương quan với KPIs kinh doanh, nhưng nó có bộ số liệu hạn chế và bị giới hạn trong khả năng gỡ lỗi.

Các công cụ

Lab data

Lighthouse nhận URL đầu vào và chạy một loạt các kiểm tra khác nhau với trang, xong xuôi nó sẽ tạo ta bản báo cáo xem trang đã thực hiện tốt như thế nào. Có nhiều cách để chạy Lighthouse, trong đó có tùy chọn dễ dàng là chạy kiểm tra trang từ bên trong Chrome DevTools (công cụ dành cho nhà phát triển được tích hợp sẵn trong trình duyệt Chrome).

Field data

Chrome User Experience Report (CrUx) cung cấp các chỉ số cho thấy trải nghiệm của người sử dụng Chrome trong thế giới thực là như thế nào với các đích đến phổ biến trong thế giới web.

Các công cụ khác

PageSpeed Insights cung cấp cả dữ liệu trong môi trường thử nghiệm và trong môi trường tự nhiên. Nó sử dụng Lighthouse để thu thập và phân tích dữ liệu trong môi trường thử nghiệm của trang, trong khi dữ liệu trong môi trường tự nhiên của thế giới thực dựa trên tập hợp dữ liệu của Chrome User Experience Report.

Chrome Developer Tools là một nhóm các công cụ dành cho nhà phát triển web được xây dựng trực tiếp bên trong trình duyệt Chrome của Google. Nó cho phép bạn lập hồ sơ thời gian chạy của một trang, cũng như xác định và gỡ lỗi (debug) các vấn đề thắt cổ chai về hiệu suất.

(Dịch từ bài viết How to measure speed, tác giả: Bojan Pavic và Chris Anstey, trang: web[.]dev)

0 bình luận

Khu vực bình luận

avatar