Cách bỏ thanh điều hướng trên cùng trong Blogspot

Thanh điều hướng

Theo mặc định Blogspot tạo thanh điều hướng ở vị trí trên cùng trong blogspot, điều này đôi khi gây ảnh hưởng không tốt đến các giao diện muốn chuyên nghiệp hơn. Hôm nay Blog Kiến càng sẽ trình bày cho bạn thủ thuật nhỏ để loại bỏ thanh này.

Đầu tiên là vào phần Bố cục:
Vào bố cục
Bước 2 vào phần Thanh điều hướng, nhấn chỉnh sửa:
Chỉnh sửa thanh điều hướng
Một cửa sổ mới mở ra, bạn tiến hành bước 3 – cũng là bước cuối cùng, chọn Tắt rồi nhấn Lưu:
chọn Tắt rồi nhấn Lưu

Leave a Comment