Cách ẩn bài viết mới nhất khỏi trang chủ trong Blogspot

Bài viết mới nhất trong Blogspot mặc định sẽ được hiện lên đầu tiên khi khách truy cập vào trang chủ, tiếp theo sau là các bài viết cũ hơn. Có thể vì lý do nào đó mà bạn không muốn bài viết mới nhất hiện ra, việc này được thực hiện rất đơn giản bằng thủ thuật thay đổi ngày up bài.

Blogspot (cũng như đa số các hệ quản trị nội dung khác) sắp xếp bài viết nào lên trước phụ thuộc vào ngày bạn up bài viết đó lên. Do vậy, đơn giản chỉ cần để ngày up bài trong quá khứ thì bài viết đấy sẽ không còn hiện ra bên ngoài trang chủ nữa. Cách làm như sau, ở phần Cài đặt bài đăng bên tay phải của khung soạn thảo bài viết bạn nhấn vào Lịch biểu hoặc Được xuất bản vào:

Lịch biểu thay đổi ngày up bài trên lý thuyết
Lịch biểu này chính là ngày điều chỉnh thời gian đăng bài viết, nếu bạn không chỉnh sửa gì thì nó sẽ là ngày của hôm bạn up bài, như trên hình là ngày 22/1/2014 (ngày tôi viết bài này). Tôi sẽ lùi ngày up bài về 1 tháng tức là 22/12/2013, sau đó nhấn Hoàn thành để xác nhận.
Ngày up bài đã lùi về quá khứ 1 tháng
Như vậy là xong, khi bạn nhấn Xuất bản, mặc dù bài này là bài viết mới nhất nhưng nó sẽ không hiện ra trang chủ.
Đây cũng là cách giúp bạn điều chỉnh thứ tự xuất hiện bài viết trong thư mục (nhãn) bất kỳ, nếu muốn bài A ở sau bài B, bạn chỉ việc điều chỉnh thời gian up bài của bài A ở trong quá khứ so với thời gian up bài của bài B.

Leave a Comment