Categories BunnyCDN

BunnyCDN giới thiệu dịch vụ Origin Shield

lá chắn máy chủ gốc của BunnyCDN

Trong một số trường hợp, máy chủ gốc của bạn có thể không có kết nối nhanh nhất. Khi 50 PoP đang kết nối với zone của bạn, điều này có thể làm máy chủ của bạn quá tải. 

Trong các trường hợp khác, máy chủ gốc của bạn có thể có chi phí lưu lượng truy cập rất đắt, chẳng hạn như S3 của Amazon và điều này thực sự có thể làm tăng thêm chi phí.

Với ý nghĩ đó, chúng tôi đã phát triển một tính năng đặc biệt để giúp giảm thiểu vấn đề này nhiều nhất có thể, tên của nó là Origin Shield (lá chắn gốc)! Lá chắn gốc là lớp lưu trữ thứ hai giữa các PoP CDN của chúng tôi và máy chủ gốc của bạn chạy trên một trong các PoP của chúng tôi.

Để hiệu quả hơn, thay vì mỗi PoP kéo các tệp của riêng nó từ máy chủ gốc của bạn, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động kéo các tệp từ PoP Origin Shield đã chọn qua lưu lượng truy cập nội bộ (hiện có sẵn ở Paris và Chicago). Điều này có thể giúp giảm đáng kể lưu lượng truy cập vào máy chủ gốc của bạn, bảo vệ máy chủ của bạn và làm cho ví của bạn hạnh phúc hơn một chút!

Người dùng của chúng tôi đã thử nghiệm điều này trước khi chúng tôi phát hành công khai, họ báo cáo rằng đã tiết kiệm được hàng nghìn đô la mỗi tháng chỉ bằng cách tiết kiệm băng thông gốc và chúng tôi rất vui khi chúng tôi cũng có thể giúp bạn như vậy!

lá chắn cho máy chủ gốc

Tính năng này đã được bật cho tất cả các vùng kéo (pull zones), chỉ cần bạn đảm bảo chọn PoP gần nhất với máy chủ gốc của bạn để giảm thiểu độ trễ!

Back to Top