Categories Becgie

Hình thức backup siêu đơn giản nếu website của bạn quan trọng text hơn ảnh, plugin & theme

Backup chuẩn nhất thì bao giờ cũng phải đầy đủ dữ liệu, bao gồm:

  • Database;
  • Theme;
  • Plugin;
  • Ảnh & media khác (ví dụ file pdf, audio, v.v..);
  • Và các dữ liệu liên quan khác nếu có;

Trong đó thông thường database & dữ liệu media là quan trọng nhất vì theme & plugin bạn có thể khôi phục sau mà gần như không ảnh hưởng gì (ngoài chuyện mất thời gian).

Nếu media không phải là yếu tố cốt lõi trên website của bạn (ví dụ trang của bạn chỉ có vài ảnh, hoặc các ảnh chỉ để minh họa) thì bạn có thể chỉ cần backup database là đủ rồi. Nó có ưu điểm là cực kỳ nhẹ nhàng, hoàn toàn miễn phí.

Công cụ mà tôi muốn giới thiệu là phần xuất file XML có sẵn trong WordPress, nó không hẳn là xuất nguyên database của website, nhưng cũng gần như vậy khi toàn bộ dữ liệu dạng text gồm bài viết, bình luận, các tác giả viết bài sẽ được xuất ra.

Vị trí của nó trên WP là ở cột trái chỗ Tools > Export > All content > Dowload Export File.

Vì nó nhẹ nên dữ liệu xuất nhanh mà khôi phục cũng nhanh.

Ví dụ trang Kiến càng có gần 1GB dữ liệu nhưng file XML chỉ hơn 12MB. Chênh lệch này chủ yếu là do file media và với kiểu trang này của tôi thì file XML sẽ chỉ là trường hợp dự phòng trong trường hợp xấu nhất khi không thể khôi phục toàn bộ dữ liệu thôi chứ nó không nên là biện pháp backup duy nhất (dù website của bạn thuộc bất cứ kiểu nào).

Tôi từng có một website mà hơn 95% bài viết của nó chỉ là text, nhưng nay nó được gộp vào Kiến càng rồi.

Back to Top