Backup các bài viết và template mẫu của Blogspot

Backup dữ liệu là một phần quan trọng nhằm phòng tránh các rủi ro cho blog. Trong trường hợp xấu nhất nếu bạn bị cướp tài khoản và xóa blog, nếu kịp backup các bài viết thì cùng lắm chỉ ảnh của bạn bị mất, nội dung là chữ sẽ vẫn còn nguyên. Ngoài ra backup còn có tác dụng khi bạn muốn chuyển từ nền tảng blog này sang nền tảng blog khác.

Lưu template mẫu thì có tác dụng phòng khi lúc bạn chỉnh template có sai sót thì dễ dàng khôi phục lại được.

Bạn vào Blogger rồi chọn Mẫu…ở bên góc tay phải phía trên sẽ nhìn thấy Sao lưu / Khôi phục:

Sao lưu khôi phục tempalate
Bạn click vào rồi chọn tải xuống mẫu hoàn chỉnh, như vậy là bạn có bản sao lưu template của blog, định dạng của file tải xuống là xml
Tải xuống mẫu
Để Backup các bài viết thì bạn vài Cài Đặt > Khác > Rồi chọn Xuất Blog
Xuất Blog
Nhấn Tải xuống Blog, bạn sẽ có file .xml dự phòng cho các bài viết, tùy theo số lượng bài viết của bạn mà file sẽ nặng nhẹ khác nhau. Bạn cũng nên định kỳ backup, nếu viết ít bài có thể một tháng một lần, nếu viết nhiều thì một tuần một lần, nhưng cái này nói chung cũng là tùy bạn tự ước lượng sao cho thích hợp nhất.

Leave a Comment